Kurs og påmelding 2019

Nybegynnerkurs:
Bronseklokke og nyreqigong kurs på Kampen/Oslo

Hver mandag fra 04.03.- 29.04.2019

Kl. 17:30 - 19:00               7 x 90 min

Pris: kr 1900

I påskeferiener er det ikke kurs!

Sted:
Kampen Helseklinikk
Hedmarksgt. 13 b
0568 Oslo.
Inngang Numedalsgata. (Rundt hjørnet for SATS)

På dette kurset lærer du to kraftfulle qigongøvelser: den flere tusen år gamle bronseklokkeøvelsen og nyreøvelsen – en øvelse for å styrke nyrene og de tilhørende organene. Begge øvelsene kan enten praktiseres hver for seg eller i kombinasjon med hverandre.

Nyreøvelsen er særlig verdifull på vinterstid. Ifølge tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er nyrene ansvarlige for livsenergien vår. Vår moderne livsstil med mye stress, sen jobbing og lite søvn kombinert med det nordiske klimaet med mørketid og lave temperaturer tærer på denne energien.

Bronseklokkeøvelsen er en stående, meditativ øvelse med helhetlig regulerende virkning. Det blir også flere energioverføringer for å styrke nyre-organsystemet og for å regulere stress og tretthet.

 

Les mer om bronseklokke

Les mer om nyreqigong

Fire ganger energioverføring 

Hver tirsdag fra 05.03.- 26.03.2019

Kl. 19:15 - 20:15               4 x 60 min

Pris for engang: kr 200

Pris 4 ganger: kr 600

Sted:
Kampen Helseklinikk
Hedmarksgt. 13 b
0568 Oslo.
Inngang Numedalsgata. (Rundt hjørnet for SATS)

Denne rekken av energioverføringer gir deg muligheten til å fylle på med masse god energi

Energioverføringer i qigong er alltid noe spesielt. I motsetning til de aktive øvelsene som alle kan gjøre hjemme, trenger du under en energioverføring ikke å gjøre noe selv. Her blir du ledet inn i en behagelig avslapning, som gjør at du kan åpne deg selv stadig mer. I denne tilstanden er du klar til å motta de meget sterke kosmiske energiene.

05.03. - Løse dyptsittende blokader og oppleve dyp indre ro

12.03. - Styrke og pleie nyrene, mot tretthet, stress og utmattelse

19.03. - Rense og avgifte leveren – fysisk og emosjonelt

26.03. - Sjelelig regulering og helbredelse

 

Les mer om energioverføring

Regulering av forstyrrende, fremmede energi
Sjelerensning del 1

30.03.2019

Kl.13 - 18

Ingen kursavgift: Fordi dette arbeidet er et såkalt karmisk energiarbeid, blir dette kurset alltid avholdt uten kursavgift. 

Sted:
Kampen Helseklinikk
Hedmarksgt. 13 b
0568 Oslo.
Inngang Numedalsgata. (Rundt hjørnet for SATS)

Kurset gir en kort innføring i teori om hvordan negative forstyrrelser fra fremmede energier kan oppstå og hvordan man kan beskytte seg selv.

Hoveddelen av kurset er praktisk energiarbeid for å regulere og løse seg fra disse forstyrrelsene. Hele løsningsprosessen bygger på kjærlighet, medfølelse og tilgivelse. Derfor er det en forutsetning at deltakerne er åpne og tillitsfulle til dette arbeidet. Bare slik kan et sterkt positivt energifelt kan oppstå, som igjen gjør det mulig å gi slipp på de fremmede energiene.

Ingen tidligere erfaring med qigong er nødvendig for å delta på dette kurset.

 

Les mer om sjelerensing

Helbredelse av egen sjel
Sjelerensning del 2

31.03.2019

Kl.13 - 18

Pris: 1200

 

Sted:
Kampen Helseklinikk
Hedmarksgt. 13 b
0568 Oslo.
Inngang Numedalsgata. (Rundt hjørnet for SATS)

 

 

Søndagen er fullt og helt dedikert til vår egen sjel og dens byrder. I den dypt avslappede Qigong-tilstanden reiser sjelen tilbake til fortiden for å finne svar og løsninger på vanskeligheter i dette livet. Gjennom en spesiell energioverføring intensiveres den dype rensingen og helbredelsen av sjelen. De velgjørende endringene kan tydelig oppleves allerede under de enkelte trinnene av dette energiarbeidet.

Ifølge den tradisjonelle kinesiske læren består sjelen av flere deler, som har sitt sete i hjertet, leveren og lungene, og som virker sammen i ulike funksjoner. Noen ganger oppstår forstyrrelser som kan påvirke både sjelelig og fysisk, avhengig av om en sjeledel er forurenset, deformert eller skadet, eller om den har forlatt kroppen helt. For å bli helbredet, må sjelen være fullstendig og befri seg fra sine byrder.

En annen viktig del av sjelehelbredelsen er å lære en metode for å regulere problemer i mellommenneskelige forhold. På denne måten kan forhold gjøres mer kjærlige og fredelige - til andre mennesker og til seg selv. For hvem er helt fri for mellommenneskelige konflikter og sjelelige knuter?

Les mer om sjelerensning

Nybegynnerkurs:
Qigong for sjelen på Kampen/Oslo

Hver tirsdag fra 02.04.- 21.05.2019

Kl. 19:15 - 20:45               7 x 90 min

Pris: kr 2300

Sted:
Kampen Helseklinikk
Hedmarksgt. 13 b
0568 Oslo.
Inngang Numedalsgata. (Rundt hjørnet for SATS)

I sentrum av dette kurset står øvelser, metoder og teori for å fordype din egen indre spiritualitet og heve energinivået ditt. Øvelsene hjelper deg til å bringe kropp og sjel i energetisk balanse. I en atmosfære preget av indre ro og avslappethet lærer du å lytte til kroppen og sjelens signaler og din egen indre stemme.

Hovedinnholdet i kurset er ulike konkrete metoder for sjelelig helbredelse, blant annet energispråk, «de fire sanne ordene» og regulering av mellommenneskelige forhold. Dette kombineres med den flere hundre år gamle bronseklokkeøvelsen.

Hver kurskveld avsluttes med en energioverføring for å forsterke sjeleenergien og rense sjelen for negative belastninger.

 

Les mer om soulhealing

Nybegynnerkurs:
Bronseklokke og leverqigong kurs på Kampen/Oslo

Hver mandag fra 06.05.- 24.06.2019

Kl. 17:30 - 19:00               7 x 90 min

Pris: kr 1900

Sted:
Kampen Helseklinikk
Hedmarksgt. 13 b
0568 Oslo.
Inngang Numedalsgata. (Rundt hjørnet for SATS)

På dette kurset lærer du to kraftfulle qigongøvelser: den flere tusen år gamle bronseklokkeøvelsen og leverøvelsen – en øvelse for å styrke leveren og de tilhørende organene. Begge øvelsene kan enten praktiseres hver for seg eller i kombinasjon med hverandre. På hver kurskveld blir det også en energioverføring for å styrke lever-organsystemet og for å regulere blokader og emosjoner.

Leverøvelsen er særlig verdifull når det nå går mot våren. Ifølge tradisjonell kinesisk medisin (TKM) kontrollerer leveren qi-flyten i kroppen. Den sørger for å løse opp blokader og for at man får utløp for emosjonene. Undertrykt sinne og irritasjon er emosjoner som ifølge TKM påvirker leveren negativt.

Kurset inneholder: bronseklokkeøvelsen, leverøvelsen, energimeditasjon, energioverføringer for å styrke leveren og det tilhørende organsystemet.

Les mer om bronseklokke

Les mer om leverqigong

Fire ganger energioverføring 

Hver tirsdag fra 28.05.- 25.06.2019

Kl. 19:15 - 20:15               4 x 60 min

Pris for engang: kr 200

Pris 4 ganger: kr 600

Sted:
Kampen Helseklinikk
Hedmarksgt. 13 b
0568 Oslo.
Inngang Numedalsgata. (Rundt hjørnet for SATS)

Denne rekken av energioverføringer gir deg muligheten til å fylle på med masse god energi

Energioverføringer i qigong er alltid noe spesielt. I motsetning til de aktive øvelsene som alle kan gjøre hjemme, trenger du under en energioverføring ikke å gjøre noe selv. Her blir du ledet inn i en behagelig avslapning, som gjør at du kan åpne deg selv stadig mer. I denne tilstanden er du klar til å motta de meget sterke kosmiske energiene.

28.05. - Åpne og rense hjertet for å berolige tankene og økt tilfredshet

04.06. - Styrke og pleie nyrene, mot tretthet, stress og utmattelse

18.06. - Løse dyptsittende blokader og oppleve dyp indre ro

25.06. - Sjelelig regulering og helbredelse

 

Les mer om energioverføring