Kurs og påmelding 2020

Seks ganger energioverføring

Hver tirsdag fra 14.01.- 18.02.2020

Kl. 19:15 - 20:30 6 x 75 min

Pris for engang: kr 200

Pris 6 ganger: kr 1000

 

Sted:
Qigong Sebastian Bauer/Grefsen
Frysjaveien 33E

0884 Oslo

 

Her har du mulighet til å komme inn, senke skuldrene og tanke opp på en måte som ofte ikke er mulig når man praktiserer på egen hånd. Du blir ledet inn i en behagelig avslapning, som gjør at du kan åpne deg selv stadig mer. I denne tilstanden er du klar til å motta de meget sterke kosmiske energiene.

Alle er velkomne til å komme og prøve dette ut. Ingen erfaring, hverken med qigong eller andre energimetoder er nødvendig. Det er både mulig å delta på enkelte kvelder eller besøke alle kveldene som et eget kurs. 

Gleder meg til å se både nye og gamle fjes!

14.01. - Styrke og pleie nyrene, mot tretthet, stress og utmattelse

21.01. - Løse dyptsittende blokader og oppleve dyp indre ro

28.01. - Åpne og rense hjertet for å berolige tankene og økt tilfredshet

04.02. - Energisøvn - energipåfylling, hjelper ved søvnproblemer 

11.02. - Sjelelig regulering - slette negativ informasjon

18.02. - Styrke organfunksjonene og regulere emosjoner

Healing-gruppe

Torsdag, 06.02.2020

Kl. 18-19:15

Pris: Frivillig bidrag

Sted:
Qigong Sebastian Bauer/Grefsen
Frysjaveien 33E

0884 Oslo

Healinggruppa er en gruppe der vi i fellesskap anvender ulike helbredelsesteknikker på hverandre. Gruppa er åpen for alle.

Ved at vi gjensidig hjelper hverandre, oppstår det et veldig sterkt og positivt energifelt som styrker de selvhelbredende kreftene. Vi jobber spesifikt for en eller to personer, og vi bytter på hvem vi jobber for hver gang. De positive effektene virker likevel på hele gruppen. 

Alle er varmt velkommen til å oppleve den gode virkningen av dette energiarbeidet!

Regulering av forstyrrende, fremmede energier
Sjelerensing del 1

Lørdag 08.02.2020

Kl.12-17

Ingen kursavgift:

Fordi dette arbeidet er et såkalt karmisk energiarbeid, blir dette kurset alltid avholdt uten kursavgift. Min erfaring tilsier at virkningen er sterkest når dette spesielle energiarbeidet finner sted på denne måten. Likevel anbefaler jeg på det sterkeste å utligne energien og tjenesten man får i form av en gave til en hjelpeorganisasjon etter eget ønske. Dette bidrar til å forsterke virkningen av arbeidet.

Sted:
Qigong Sebastian Bauer/Grefsen
Frysjaveien 33E

0884 Oslo

 

Dette kurset handler om hvordan negative forstyrrelser fra fremmede energier kan oppstå og hvordan man kan beskytte seg selv.

Hoveddelen av kurset består av praktisk energiarbeid for å regulere og løse seg fra disse forstyrrelsene. Hele løsningsprosessen bygger på kjærlighet, medfølelse og tilgivelse. Derfor er det en forutsetning at deltakerne er åpne og tillitsfulle til dette arbeidet. Bare slik kan et sterkt positivt energifelt oppstå, som igjen gjør det mulig å gi slipp på de fremmede energiene.

Symptomer på en forstyrrelse fra fremmed energi:

 • Energimangel, sterk utmattelse
 • Kuldefølelse, sanseforstyrrelser
 • Uklare, vandrende smerter
 • Depression, selvmordstanker
 • Ulike angstanfall, panikkanfall
 • Søvnforstyrrelser, mareritt
 • Blekt, fargeløst ansikt, påfallende forandring i ansiktsuttrykket
 • Plutselige atferdsforandringer
 • Vanskeligheter ved å treffe avgjørelser

 

Les mer her.

Helbredelse av egen sjel
Sjelerensing del 2

Søndag 09.02.2020

12-17

Pris: kr. 1200

 

Sted:
Qigong Sebastian Bauer/Grefsen
Frysjaveien 33E

0884 Oslo

 

Søndagen er fullt og helt dedikert til vår egen sjel og dens byrder. I den dypt avslappede Qigong-tilstanden reiser sjelen tilbake til fortiden for å finne svar og løsninger på vanskeligheter i dette livet. Gjennom en spesiell energioverføring intensiveres den dype rensingen og helbredelsen av sjelen. De velgjørende endringene kan tydelig oppleves allerede under de enkelte trinnene av dette energiarbeidet.

Ifølge den tradisjonelle kinesiske læren består sjelen av flere deler, som har sitt sete i hjertet, leveren og lungene, og som virker sammen i ulike funksjoner. Noen ganger oppstår forstyrrelser som kan påvirke både sjelelig og fysisk, avhengig av om en sjeledel er forurenset, deformert eller skadet, eller om den har forlatt kroppen helt. For å bli helbredet, må sjelen være fullstendig og befri seg fra sine byrder.

En annen viktig del av sjelehelbredelsen er å lære en metode for å regulere problemer i mellommenneskelige forhold. På denne måten kan forhold gjøres mer kjærlige og fredelige - til andre mennesker og til seg selv. For hvem er helt fri for mellommenneskelige konflikter og sjelelige knuter?

Les mer her.

Nyre-Qigong dagskurs

Torsdag, 13.02.2020

Kl. 10-15

Pris: kr 950

 

Sted:
Qigong Sebastian Bauer/Grefsen
Frysjaveien 33E

0884 Oslo

På dette kurset lærer du nyreøvelsen. På kurs blir det også en energioverføring for å styrke nyre-organsystemet og for å regulere stress og tretthet.

Nyreøvelsen er særlig verdifull når det nå går mot høst og vinter. Ifølge tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er nyrene ansvarlige for livsenergien vår, og mye stress, sen jobbing, lite søvn og lave temperaturer tærer på denne energien. På kurset lærer du øvelsene og kan bruke dette til å trene på egen hånd også.

Qigong er en gammel treningsform og en av hovedsøylene innen tradisjonell kinesisk medisin.

Ingen tidligere erfaring med qigong er nødvendig for å delta på dette kurset.

 

Les mer her.

Helbredende te-seremoni

Torsdag, 13.02.2020

Kl. 18-19:15

Pris: Frivillig bidrag

Sted:
Qigong Sebastian Bauer/Grefsen
Frysjaveien 33E

0884 Oslo

Alle er invitert til å delta i denne spesielle helbredende te-seremonien og oppdage teens opprinnelige virkning. Den helbredende te-seremonien er basert på eldgamle tradisjoner. Den er helsefremmende og bidrar til å forbedre livskvaliteten. Den indre qi-en (energi) blir også balansert og styrket.

I henhold til gammel skikk, bør tekoppen berøres så lite som mulig. En stund varmer dampen fra energiteen øynene, nesen eller munnen. I første omgang svelges ikke tevannet, men te-dampen inhaleres gjennom huden og nesen. Dette tilsvarer den opprinnelige gamle hemmelige metoden for å drikke te og kan sammenlignes med virkningsmekanismen til moxibustion. Hele forløpet setter renselses- og avgiftningsprosesser i bevegelse.

Bronseklokke-qigong og lever-qigong

Hver tirsdag fra 25.02.- 31.03.2020

Kl. 17:30- 19  6 x 90 min

Pris for engang: kr 1600

 

 

Sted:
Qigong Sebastian Bauer/Grefsen
Frysjaveien 33E

0884 Oslo

På dette kurset lærer du leverøvelsen. På hver kurskveld blir det også en energioverføring for å styrke lever-organsystemet og for å regulere blokkader og emosjoner.

Leverøvelsen er særlig verdifull når det nå går mot våren. Ifølge tradisjonell kinesisk medisin (TKM) kontrollerer leveren qi-flyten i kroppen. Den sørger for å løse opp blokkader og for at man får utløp for emosjonene. Undertrykt sinne og irritasjon er emosjoner som iføgle TKM påvirker leveren negativt. På kurset lærer du øvelsene og kan bruke dette til å trene på egen hånd også.

I tillegg lærer du en energetiserende bankeøvelse som bygger på prinsippene til den tradisjonelle kinesiske medisin (TKM).

Kurset inneholder: leverøvelsen, energimeditasjon, energioverføringer for å styrke leveren og det tilhørende organsystemet, bankeøvelse (Dan Qi Bu I)

Les mer om Feng Huang Bronseklokke her.

Les mer om lever-qigong her.

Energihealer

Grunnøvelse »Feng Huang-Bronseklokkeøvelsen«
Påbyggingsøvelse »Feng Huang-Energihender«

 

Fredag   06.03.2020   kl. 18-20
Lørdag   07.03.2020   kl. 10-17
Søndag  08.03.2020    kl.10-16

 

Pris: kr. 2900

 

Sted:
Qigong Sebastian Bauer/Grefsen
Frysjaveien 33E

0884 Oslo

 

Dette kurset gir deg øvelser, teori og konkrete metoder til å heve ditt eget energinivå og til å kunne hjelpe andre med energiarbeid. Ved hjelp av det sterke energifeltet kan man gjøre sine første energierfaringer allerede i løpet av kurset. Metodene er særdeles kraftfulle og utfolder raskt sin helbredende virkning. I løpet av kurset overføres en energetisk beskyttelse til alle deltakerne ved hjelp av en spesiell energioverføring.

Videre inneholder kurset konkrete metoder for å utveksle energi med naturen. Slik lærer man å ta opp essensenergien fra sola, månen, jorda, havet, elver, fjell osv.

Da kurset setter igang sterke fysiske og sjelelig prosesser, anbefales det å ta det med ro lørdag og søndag kveld etter kurset

Regelmessig trening av "Energihender"-øvelsen bidrar til:

 • å styrke kraften i bronseklokke qigong
 • å roe ned og gi slipp på tankene
 • å styrke den indre kraften
 • å sofistikere sin egen oppfattelsesevne og intuisjon
 • fordype forbindelsen til naturen
 • å kunne hjelpe andre med qi
 • å forsterke sin positive utstråling

Les mer om Feng Huang Bronseklokke her.

Les mer om Feng Huang Energihender her.