Den som forstår Dao er klok.
Den som praktiserer det er sterk.

Timeplan og påmelding

Soul Healing helgekurs på Kampen / Oslo

Lørdag/Søndag 13./14.01.2018

Kl. 10:00-16:30

Pris: kr 2500

Sted:
Kampen helseklinik
Hedmarksgt. 13 b
0568 Oslo
Inngang Numedalsgata. (Rundt hjørnet for SATS)

www.kampenhelse.no

Soul Healing-kurset er energiarbeid for åndelig og sjelelig utvikling. Hovedsøylene i kurset er bronseklokkeøvelsen og energispråk. Energispråk er en qigong-metode for å rense, lette og styrke sjeleenergien. I tillegg til praktiske øvelser gir kurset en innføring i qigong-tradisjonens teori om sjelen.

Hver kurstime inneholder en energioverføring for å forsterke sjeleenergien og rense sjelen for negative belastninger.

Kurset innebærer en fordypning og heving av eget energinivå gjennom å forstå og øve Xing (vesensnatur og hjertearbeid) og Ming (livsenergi). Tilsammen er dette kjernen i det som kalles XIU LIAN.

Feng Huang Yuan Bronseklokke I+II

TEXT

TEXT
TEXT

PROGRAMMET FOR 2019 KOMMER SNART !

Healing Energy Training – seks moduler

Denne unike Healing Energy Training begynner i april 2019

Sted:
Kampen helseklinikk
Hedmarksgt. 13 b
0568 Oslo
Inngang Numedalsgata. (Rundt hjørnet for SATS)

Mer informasjon her

En modul:

Fredag  17:00 –  20:00
Lørdag  10:00 – 18:00
Søndag 10:00 – 16:00

Ønsker du å begi deg inn på en prosess for å øke energinivået ditt og fordype deg i ulike former for helbredende energiarbeid? Healing Energy Training er en fokusert seminarrekke med det overordnede formål å gi deltakerne en dypere forståelse for livets energetiske, medisinske og spirituelle sammenhenger.

I sentrum av denne treningen står det intensive arbeidet med energien (qi) og dine egne personlige erfaringer med denne energien. Det er en praksisbasert utdanning der du får muligheten til å lære og praktisere konkrete øvelser og metoder for helbredelse og for å fremme din spirituelle utvikling.

Målet for treningen er at du som deltaker kan heve energinivået ditt og få veiledning til klarere å erkjenne din egen vei. Et viktig aspekt er at energiarbeidet gir både kraft og verktøy til å gå denne veien. Slik blir ytre og indre forandring mulig. Det handler om å bli bevisst sine egne styrker og ressurser og sette disse ut i livet. Slik kan takknemlighet, glede, tilfredshet, medfølelse og kjærlighet utfolde seg.