Den som forstår Dao er klok.
Den som praktiserer det er sterk.

Om Qigong

Qigong er en av menneskehetens eldste metoder for helbredelse. Qi er energien som strømmer gjennom oss og alle levende vesen, gong betyr arbeid eller dyktighet.

I Kina er en harmonisk og uhindret flyt av qi i kroppen, samt det å styrke qi-en, ansett som avgjørende for helse og vitalitet. Gjennom regelmessig trening løses blokkeringer, slik at energien igjen kan flyte fritt gjennom organer og meridianer.

Selv negative følelser og stress blir motvirket av qigong, da de også kan skyldes qi-blokkeringer. Regelmessig trening fører til indre balanse, klar tenkning, trivsel og mer glede i livet. Hvis man trener over en viss tid, vil man etter hvert øke kroppens generelle energinivå og bli istand til å nyttiggjøre seg av denne kraften. På denne måten hjelper qigong til personlig utvikling og til å muliggjøre nye erfaringer.

Qigong er en flere tusen år gammel og mektig kunnskapsskatt. Utover den helsefremmende effekten, gjør qigong det mulig å gjenoppdage vår sanne natur og utvikle våre skjulte potensialer.

MER OM QIGONG

Qigong kan bidra til:

  • økt indre fred og ro, selvfølelse og selvtillit
  • å styrke de selvhelbredende kreftene
  • helhetlig helse og lindring av symptomer
  • stressmestring
  • å gjenopprette eller bevare emosjonell likevekt
  • et langt liv ved god helse
  • en positiv holdning til livet
  • bedre relasjoner mellom mennesker og mellom mennesker og natur

Her finner du linken til livestream