Den som forstår Dao er klok.
Den som praktiserer det er sterk.

Lungeøvelsen – Puste fritt og gi slipp!

Denne øvelsen bidrar til et sterkere immunforsvar og et harmonisk åndedrett, og ikke minst til en munter stemning. Ved hjelp av lungeøvelsen kan du igjen ”føle deg vel i ditt eget skinn”. Lungen er kilden til intuisjon, empati og inspirasjon. Den gjør det mulig å utvikle håp, optimisme, selvtillit, selvfølelse og rettferdighetssans.

Ifølge den tradisjonelle kinesiske medisinen (TKM) vil et lunge-organ-system i balanse gi individet kraft til å håndtere sorg på en sunn måte, og det nødvendige motet til å begynne på nytt etter en periode med sorg.

Lunge-qigong-kurset tar for seg lunge-tykktarm-organsystemet fra perspektivet til tradisjonell kinesisk medisin (TKM). Du lærer øvelsen og kan når som helst trene på egen hånd. Du lærer også om lungenes funksjon innen TKM, og om hvordan du kan beskytte og pleie lungene og tykktarmen (som er lungenes partnerorgan).

Lungeøvelsen handler om å bringe qi-en i flyt. De tøyende bevegelsene i lungeøvelsen er med til å åpne luftveiene. Ved hjelp av gjentatte bankeøvelser kan qi-blokkeringer i meridianene oppløses. Til slutt blir frisk qi tilført.

Styrket lunge-qi beskytter luftveiene mot kulde, infeksjoner og allergier. Ifølge TKM er lunge-qi-en ansvarlig for tre organer, som alle trenger regelmessig avgiftning og rensing: Lungene (som er direkte eksponert for miljøgifter), huden (som utgjør skillet mellom kroppen og verden rundt) og tykktarmen (som gjør en stor utskillingsjobb og spiller en viktig rolle for immunforsvaret). Alle tre organer er formidlere mellom vår indre og ytre verden.

Når du puster rolig og dypt, er det lettere å ha tillitt til de stadige endringene i livet. Lungene elsker frihet. Den naturlige rytmen av inn- og utpust symboliserer det å komme og gå. Du kan lettere løse deg fra tristhet, ensomhet og stagnasjon. Hvis du pleier lungene godt, kan du se fremover med håp og tillit.

Symptomer som opptrer i sammenheng med lunge-tykktarm-systemet ifølge tradisjonell kinesisk medisin:

  • Luftveissykdommer
  • Hudsykdommer
  • Allergier, høysnue/pollenallergi
  • Astma
  • Tykktarmsykdommer, forstoppelse
  • Overdreven sorg, vanskelig for å gi slipp
  • Manglende avgrensningsevne