Den som forstår Dao er klok.
Den som praktiserer det er sterk.

Nyreøvelse – Lad opp livskraften din!

Ifølge den tradisjonelle kinesiske medisinen (TKM) er nyre-organsystemet kilden til vilje-, livs- og elskovskraften. Sterk nyreenergi gir mennesket stabilitet, sikkerhet, tillitt og mot. Dersom dette organsystemet er svekket eller i disharmoni kan det føre til engstlighet, panikk og usikkerhet.

Nyreøveslen bidrar til å styrke og heve livskraften og er derfor en optimal støtte ved stress, depresjoner, angsttilstander og tretthet. Regelmessig trening av nyreøvelsen bidrar til styrke energigrunnlaget, å finne indre ro og å forbedre livskvaliteten.

På kurset lærer du øvelsen slik at du til enhver tid selv kan trene på egenhånd. Samtidig lærer du grunnleggende teori om nyre-organsystemet sett ut ifra tradisjonell kinesisk medisin, og du får råd om hvordan du kan skåne og pleie nyrene i dagliglivet.

Sett ut ifra et tradisjonell kinesisk medisinsk perspektiv, er nyrene spesielt viktige fordi de lagrer livsessensen vår. Livsessensen skiller seg fra kraften, og bestemmer over fødsel, vekst og forplantning. Hver dag forbruker vi litt av denne verdifulle essensen. Dersom vi jobber mye, sover lite og lever eksessivt, forbruker vi livsenergien vår raskere enn dersom vi unner oss regelmessige hvileperioder der vi får nok søvn og jobber med måte.

Nyrene og nyrekraften er også mer utsatt i årstider med kulde og mørketid. Dersom du har vært utsatt for mye stress, angst eller panikk, "koster" dette også nyrekraft.

Ved hjelp av regelmessig trening av den oppbyggende og beroligende nyreøvelsen kan du skåne livsessensen og lade opp din nyreenergi - særlig om vinteren og i perioder med mye stress i hverdagen. Hvis nyrene er friske og sterke, gir de deg nok kraft til vekst, utvikling og selvtillit.

 

Symptomer som opptrer i sammenheng med nyre-blæresystemet ifølge tradisjonell kinesisk medisin:

  • Nyre- og blærerelaterte sykdommer
  • Problemer med det endokrine systemet (hormonbalansen, forplantningsorganer, skjoldbruskkjertelen)
  • Tann og skjelettproblemer, ledd- og ryggsmerter, revmatisme
  • Hørselsproblemer som tunghørighet og tinnitus (øresus)
  • Skjelving, kalde hender og føtter
  • Angst, fobier, nervøsitet, stress, konsentrasjonsmangel
  • Tretthet, lystløshet, glemsomhet

Nyre-Qigong dagskurs

Torsdag, 13.02.2020

Kl. 10-15

Pris: kr 950

 

Sted:
Qigong Sebastian Bauer/Grefsen
Frysjaveien 33E

0884 Oslo

På dette kurset lærer du nyreøvelsen. På kurs blir det også en energioverføring for å styrke nyre-organsystemet og for å regulere stress og tretthet.

Nyreøvelsen er særlig verdifull når det nå går mot høst og vinter. Ifølge tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er nyrene ansvarlige for livsenergien vår, og mye stress, sen jobbing, lite søvn og lave temperaturer tærer på denne energien. På kurset lærer du øvelsene og kan bruke dette til å trene på egen hånd også.

Qigong er en gammel treningsform og en av hovedsøylene innen tradisjonell kinesisk medisin.

Ingen tidligere erfaring med qigong er nødvendig for å delta på dette kurset.