Den som forstår Dao er klok.
Den som praktiserer det er sterk.

Hjertelig velkommen til online-biblioteket. Her finner du alle læringsmaterialer: 

www.qigong-tkm.no/laeringsmateriale