Den som forstår Dao er klok.
Den som praktiserer det er sterk.

Sjelerensing - energiarbeid for dyptgående rensing

Helgekurs: Helbredelse for sjelen

Denne helgen introduserer jeg det spesielle og kraftfulle energiarbeidet for sjelen. Ved hjelp av intensive qigong-øvelser for sjelen og energioverføringer er det mulig selv å oppleve dette arbeidet.

På denne måten blir det dyptgående sjelearbeidet plassert i sentrum av den holistiske helbredelses- og regenereringsprosessen. Gradvis blir en transformasjonsprosess satt i gang som fører til større og større frihet. Det er en fantastisk følelse å oppleve hvordan en gnist av glede tennes i sjelen og vokser. Kropp og sjel kan puste ut og får stadig mer letthet og fred.

I denne prosessen med å helbrede sjelen handler det også om å oppleve den tette forbindelsen mellom kropp og sjel. I livene våre utgjør kropp og sjel en uatskillelig enhet. Sjelen ernæres energetisk av kroppen – og omvendt.

Kurset går over lørdag og søndag, og det er også mulig å delta på en av dagene. Jeg anbefaler likevel å besøke kurset som to sammenhengende dager for best mulig utbytte av arbeidet.

Regulering av forstyrrende, fremmede energier
Sjelerensing del 1

På lørdagen dreier arbeidet seg om å oppspore mulige fremmede energier, som henger seg på ens eget liv og kan utvikle seg til en sjelelig byrde. Så snart disse fremmede energiene kommer i kontakt med eller nærmer seg sjelen til et menneske, kan de forårsake forstyrrelser og svekke dets energireserver. På kurset forklarer jeg hvordan slike forstyrrelser kan oppstå, hva slike fremmede energier er og hvordan man kan beskytte seg mot dem i fremtiden. En uunnværlig del av dette kurset er en dyp energetisk rensing og regulering av sjelen. Hele løsningsprosessen bygger på kjærlighet, medfølelse og tilgivelse. Derfor er det en forutsetning at deltakerne er åpne og tillitsfulle til dette arbeidet. Bare slik kan et sterkt positivt energifelt oppstå, som igjen gjør det mulig å gi slipp på de fremmede energiene
 

 

Helbredelse av egen sjel
Sjelerensing del 2

Søndagen er fullt og helt dedikert til vår egen sjel og dens byrder. I den dypt avslappede Qigong-tilstanden reiser sjelen tilbake til fortiden for å finne svar og løsninger på vanskeligheter i dette livet. Gjennom en spesiell energioverføring intensiveres den dype rensingen og helbredelsen av sjelen. De velgjørende endringene kan tydelig oppleves allerede under de enkelte trinnene av dette energiarbeidet.

Ifølge den tradisjonelle kinesiske læren består sjelen av flere deler, som har sitt sete i hjertet, leveren og lungene, og som virker sammen i ulike funksjoner. Noen ganger oppstår forstyrrelser som kan påvirke både sjelelig og fysisk, avhengig av om en sjeledel er forurenset, deformert eller skadet, eller om den har forlatt kroppen helt. For å bli helbredet, må sjelen være fullstendig og befri seg fra sine byrder.

En annen viktig del av sjelehelbredelsen er å lære en metode for å regulere problemer i mellommenneskelige forhold. På denne måten kan forhold gjøres mer kjærlige og fredelige - til andre mennesker og til seg selv. For hvem er helt fri for mellommenneskelige konflikter og sjelelige knuter?

Kurset egner seg blant annet for personer med følgende symptomer, men er selvsagt åpent for alle.

  • Energimangel, utmattelse, kraftløshet
  • Indre uro, rastløshet
  • Kuldefølelse, sanseforstyrrelser
  • Uklare, vandrende smerter
  • Depresjon, nedstemthet
  • Ulike angstanfall, panikkanfall
  • Søvnforstyrrelser, urolig søvn, f.eks. med mange drømmer.
  • Mange bekymringer, overforsiktig
  • Plutselige atferdsforandringer
  • Vanskeligheter ved å treffe avgjørelser