Her finner du en oversikt over alle åpne treningsgrupper 2019

Sted: 
Kampen Helseklinikk
Hedmarksgt. 13 b
0568 Oslo.

Healinggruppe - Første gang 4. mars!

Mandager kl. 19.15-20.30

Healinggruppa er en gruppe der vi i fellesskap anvender ulike helbredelsesteknikker på hverandre. Gruppa er åpen for alle som har lært bronseklokkeøvelsen.

Ved at vi gjensidig hjelper hverandre, oppstår det et veldig sterkt og positivt energifelt som styrker de selvhelbredende kreftene. I følge den universelle, åndelige loven, bidrar det å hjelpe andre til helhetlig helbredelse og hjertet blir fylt med medfølelse.

Healinggruppa er i utgangspunktet gratis, men det er mulig å gi et lite bidrag til leieutgiftene.

For de som ikke har lært bronseklokken er det mulig å delta som passive deltakere. Da jobber de andre i gruppen for dem. Hvis du ønsker å delta som passiv deltaker i healinggruppa, ber jeg om påmelding på epost senest fire dager i forveien.

Åpen treningsgruppe - Første gang 12. mars!

Tirsdager kl. 18:00 – 19:00

Pris: kr 100

Trening sammen i en gruppe gir ikke bare glede. Det bidrar også til å skape et sterkt energifelt, noe som øker treningskvaliteten betraktelig og styrker de selvhelbredende kreftene.

På disse øvingstimene praktiserer vi bronseklokkeøvelsen og mange andre øvelser. Timene avsluttes med en kraftfull meditasjon.

Gruppen er åpen for alle som allerede har lært bronseklokkeøvelsen.

NB! Den første tirsdagen hver måned er det ikke øvingsgruppe, men en felles meditasjon for jorden (se nedenfor for mer informasjon). Denne meditasjonen åpen for alle.

Meditasjon for jorda - Første gang 5. mars!

Første tirsdag i måneden kl. 18:00 – 19:00

Pris: gratis / frivillig bidrag

Tidspunktet for denne meditasjonen er den første tirsdagen i måneden. Her møtes vi og mediterer for helbredelse av jorda og for fred mellom alle mennesker og alle levende vesener. Dette er en åpen meditasjon for alle som ønsker å meditere for jorda. 

Jorda er under press fra alle kanter. De voksende miljøproblemene angår oss alle. Klimaendringer, plast i havet, overforbruk og tap av biologisk mangfold og dyrkbar jord er blant hovedproblemene. 

Et aspekt som ofte blir oversett i denne sammenhengen er jordas energetiske tilstand. På samme måte som vi mennesker har en fysisk og en energetisk kropp, gjelder dette også for jorda. Når den fysiske kroppen er svekket, vil også energien forringes. Ved å meditere sammen og sende jorda kjærlighet, kan vi gi vårt lille bidrag til å styrke jordas energifelt og dermed oppleve en dyp forbindelse med jorda. Meditasjonen er svært kraftfull og berørende. 

Meditasjonen finner sted på donasjonsbasis. Alle oppfordres derfor til å gi et frivillig bidrag som betaling for arrangementet. Alle pengene som samles inn blir gitt videre til frivillige organisasjoner som jobber for miljøvern.