Den som forstår Dao er klok.
Den som praktiserer det er sterk.

Om Feng Huang Yuan

Feng Huang Yuan er en av de mest kjente qigong- skolene i Sør-Kina.
I tillegg til å ivareta sjelelige helse, er også energiarbeidet og øvelsene utarbeidet for kroppslig helse og helbredelse.

Det er viktig å merke seg at bronseklokken er den grunnleggende øvelsen i Feng Huan Yuan-skolen. Alle begynner med denne øvelsen og den forblir en viktig del av øvelsesrepertoaret også etter årelang praksis. Så snart man har etablert en god og regelmessig bronseklokkepraksis vil energien (qi) gjennom denne øvelsen raskt begynner å arbeide med kroppslige plager og sykdommer. De som trener Feng Huang Yuan, vet at virkningen og kraften i øvelsene langt overgår det man ofte forventer og forstår med Qi Gong.

Feng Huang Yuan betyr " Fønikshagen ". "Feng" er den mannlige, og "Huang" den kvinnelige siden av den mytiske fugl Føniks som er kjent i alle eldgamle kulturer. Føniksparet (Feng Huang) innebærer en energisk fornyelse og transformasjon av kropp og sjel.

Dagens California-baserte kinesiske stormester Datong Shi Zun er grunnleggeren av Feng Huang Yuan og regnes som en av de største qigong- mestere i Kina siden 1980-tallet. Feng Huang Yuan er gjennom sin åpenhet for menneskehetens kulturarv, og deres forskjellige åndelige kunnskaper og energipraksiser, en universell spirituell praksis og ikke begrenset til det kinesiske kulturområdet.

Feng Huang Yuan er ikke en religion eller tro, men en åpen, åndelig og energetisk utviklingspraksis basert på at man gjør erfaringer og vinner innsikter. Alle mennesker, uansett tro, etnisitet, kultur, språk eller kjønn, er naturligvis velkomne.

Takket være flere tiår med systematisk forskning, og utbedring av ulike energipraksiser har man gjennom Feng Huang Yuan sett en formidabel utvikling innen helse – helbredelse av kropp og sjel. Man har også sett en rask utvikling av oversanselige evner for mere dedikerte utøvere og spirituelt søkende. Skolen/retningen har oppnådd stor popularitet gjennom mange år. Feng Huang Yuans energiøvelser er med på å utvikle, bevare og styrke livsenergien (Qi) som ligger i kroppen. Ofte etter bare en kort øvelsesperiode vil man kunne merke en økning i fysisk og mentalt velvære og av kroppens energinivå

Spesielt fascinerende er den detaljerte kunnskapen om sjelen, dens funksjon og struktur. I Feng Huang Yuan blir sjelen forstått som det innerste sentrum av mennesket, og man får derfor åndelig og sjelelige instruksjoner allerede i grunnkursene (qigong for kropp og helse). I tillegg til innsikter om karma, kultivering og livsførsel, blir sjelen energetisk løftet gjennom praktiske øvelser som renser hjertet og dermed gjør det mottakelig for universets ubetingede kjærlighet.

Gjennom Feng Huang Yuans øvelsessystem bringes man gradvis tilbake til kroppens og sjelens opprinnelige og balanserte tilstand. Å oppnå bedre helse, indre ro, glede og et åpent hjerte er ikke bare et mål, men noe man allerede opplever på energiveien gjennom daglig praksis. Senere vil man kunne få innsikt i sjelens høyere visdom og eksistensnivåer, og dens skjulte evner.

Litt skjematisk har vi delt Feng Huang Yuans treningssystem inn i tre nivåer:

Basisnivå:
Fremfor alt aktiveres de selvhelbredende kreftene for å regulere sykdommer. Her er det i all hovedsak kroppen som helbredes og styrkes. Hos friske individer blir kroppen ytterligere styrket noe som bidrar til en livsforlengende helse. Man kan også forsiktig starte å lære å helbrede andre med energi på en sikker måte. På dette grunnleggende nivået kan utøveren allerede starte å harmonisere og regulere helseproblemer, feng shui, familie, ekteskap, karriere, utdanning, økonomiske forhold, mellommenneskelige problemer og lignende. Også livsglede og livsmening vekkes i praksisen på dette nivået.

Middels nivå:
Her læres ulike energiske teknikker, en dypere visdom utvikles og utviklingen av psykiske eller sjelelige evner stimuleres. I tillegg til Qigong- øvelser for kroppen, læres konkrete øvelser for sjelen og egen åndelige vekst fremmes. I ettårig trening «Energy Healing Training» kan du starte denne stimulerende prosessen. Også nybegynner kan melde seg på dette kurset, den nødvendige innføringen får man ved kursoppstart og underveis.

Videregående nivå:

Det øverste nivået har som mål å belyse forbindelsen mellom mennesket og universet fra en høyere dimensjons perspektiv: Å lede menneske til moralsk oppvåkning og utvikling og åpne opp for kosmisk visdom og skjulte evner. Slik beveger man seg til et høyere eksistensnivå.

Dette gjøres ved å øve og oppleve "Dan-alkymi". "Dan" er en høyenergi-essens i det hemmelighetsfulle universet og har en mye høyere kvalitet enn "Qi". I kursene og retreatene som svarer til dette nivået blir Dan-forståelsen utdypet gjennom teori og praksis og tilgangen til Dan-energien oppøves og forsterkes. En av disse spesielle metodene er " Tuo Tai Huan Gu ", som var tapt kunnskap i lengre tid. Tuo Tai Huang Gu innebærer en fullstendig transformasjon av de fysiske og mentale energiene. Denne transformasjonen gjennomgås modul for modul i et påbygningsår som vi har kalt «Spirtual Healing Training». For å kunne delta her må du ha gjennomført ettårig trening kombinert med ønske om å hjelpe jorden og alle levende vesen; og i den forbindelse aktivt kultivere og pleie dyder som medfølelse, respekt, takknemmelighet og mildhet. I tillegg må man oppøve viljen til å være rettferdig (Zheng Qi) og spre universets store kjærlighet. Slik kultiverer man evnen til å la makrokosmos resonere i mikrokosmos slik at lille egoet mer og mer mister sin dominans.