Soul Healing - energiarbeid for åndelig og sjelelig utvikling

Soul Healing er energiarbeid for åndelig og sjelelig utvikling.

I sentrum av dette kurset står øvelser, metoder og teori for å fordype din egen indre spiritualitet og heve energinivået ditt. Øvelsene hjelper deg til å bringe kropp og sjel i energetisk balanse. I en atmosfære preget av indre ro og avslappethet lærer du å lytte til kroppen og sjelens signaler og din egen indre stemme.
Teorien om sjelen utgjør grunnlaget for innholdet i kurset. Ifølge eldgamle kinesiske skrifter og overleveringer har sjelen ulike deler, som har sitt sete i ulike organer. For å bli „hel”, må sjelen være komplett og gradvis kunne løse seg fra belastningene sine.

 

Kurset gir en dyp forståelse for den energetiske oppbygningen og funksjonen til sjelen vår og dens ulike sjeleandeler, og tilbyr konkrete metoder fra qigongkulturen for sjelelig helbredelse.

Hovedsøylene i kurset er Feng Huang Yuan-bronseklokkeøvelsen, energispråk og «de fire sanne ordene».

Hver kurstime inneholder en energioverføring for å forsterke sjeleenergien og rense sjelen for negative belastninger.

Kurset innebærer en fordypning og heving av eget energinivå gjennom å forstå og øve Xing (vesensnatur og hjertearbeid) og Ming (livsenergi). Tilsammen er dette kjernen i det som kalles XIU LIAN.

 

Dette er et kurs for alle som:

 • ønsker å fordype sin energetiske og spirituelle praksis,
 • vil heve sitt sjelelige energinivå
 • søker en dypere forbindelse med universet og alt levende
 • ønsker å styrke sin intuisjon
 • vil lære mer om de karmiske sammenhengene i livet

Kurset egner seg også for personer med følgende symptomer:

 • Kraftløshet og utmattethet
 • Indre uro, rastløshet
 • Konsentrasjonsvanskeligheter
 • Urolig søvn, f.eks. med mange drømmer.
 • Manglende selvtillitt
 • Mange bekymringer, overforsiktighet
 • Vedvarende ensomhetsfølelse
 • Depresjoner og angstilstander